Zálohování dat

Zálohování dat a funkčních systémů patří k nejdůležitějším činnostem které by měl provádět dobrý správce informačního systému. Bohužel jsme byli za dobu naší praxe svědky, kdy uživatelé dostatečně nezálohovali svá data a o větší či menší část přišli. K tomu, aby v případě technického poškození uživatelé o svá data nepřišli, stačí realizovat základní činnosti zálohování.

Uživatelé si často neuvědomují cenu, kterou pro ně data mají. V případě dat ekonomického systému si uživatelé většinou uvědomují jejich cenu někde v řádu několika měsíčního obratu firmy ale mnohdy zálohují jen neúplná data nebo neřeší dostatečně bezpečnost uložených dat. Pro firmu jsou ovšem důležitá i jiná data (emaily, pomocné dokumenty ve wordu nebo v excelu, archivy účetních dat) Mezi často opomíjené patří ovšem i zálohování technické dokumentace, fotografií atd. Setkáváme se často i s tím, že uživatelé nezálohují data svého mobilního telefonu nebo kalendáře a  až v případě jeho ztráty zjistí že přišli o léta budovanou "databázi"

Pro zajištění kvalitního zállohování stačí realizovat tyto činnosti:

 • definovat zálohovací plán (co, kdy, jak často, kam se bude zálohovat)
 • pořídit vhodné zálohovací zařízení (flash disk, pevný disk, diskové pole, páskovou mechaniku)
 • provozovat pravidelně systém zálohování
 • kontrolovat funkci zálohovacího systému a pravidelně kontrolovat obnovitelnost dat

Co Vám může přinést naše firma?

 • odbornou radu jak provádět efektivní a funkční zálohování
 • odpovědnost za provádění záloh
 • zajištění zálohování dle Vašich potřeb a finančních možností. Zálohování nemusí být o statisících, mnohdy vykoná velkou službu řešení za tisíc korun

Proč s námi řešit zálohování dat?

 • Umíme řešit zálohování velkých serverů a diskových polí i jednotlivých počítačů
 • Umíme realizovat sofistikovaná řešení typu D2D i zálohu firemního notebooku
 • Dle požadavků umíme nasadit nejrůznější systémy pro zálohy dat
  • serverů (Symantec Backup Exec, Acronis Backup & Recovery, NT Backup, HP Data Protector Express) 

  • stanic (Acronis true image, Norton GHOST)
 • Máme za sebou mnoho úspěšně fungujích řešení

 

Firma
ComIT services s.r.o.
 
Znojmo
 
Jarošova 1236/11,
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 242 008
 
Přerov
 
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov
tel.: +420 587 407 540
 

 
Vyhledávání
 
Aktuality