Virtualizace serverů a stanic

Virtualizace je dnes pojem, který se ve všeobecných i odborných mediích objevuje stále častěji. V dnešní době se zejména provádí virtualizace serverů, stanic nebo datových úložišť.

Virtualizace serverů využívá skutečnosti, že servery jsou dnes velmi výkonné a v běžném provozu se využívá zlomek jejich výkomu. Statistiky uvádějí průměrně pouze 6% využití. Virtualizace je vhodná zejména:

  • když chceme nahradit starý nefunkční server pro specifickou činnost (staré DOSové účetnictví k nahlížení, docházku, jednoduchý technologický server) a máme nový server s dostatečnou rezervou výkonu
  • pokud končí záruka na fyzický server, nebo více serverů a ekonomicky není únosné kupovat nový server nebo prodlouženou záruku. Současně ale požadujeme garantovanou dobu odezvy na opravu serveru/serverů.
  • provoz několika kusů až desítek kusů nejrůznějších serverů není pro firmu únosný z hledika spotřeby energie na provoz a chlazení, umístění serverů a jejich zabezpečení
  • když nechceme řešit téměř neřešitelné opravy zastaralých serverů
  • když potřebujeme zabezpečit vysokou dostupnost služeb a aplikací

Naše firma Vám nabízí 2 ověřené virtualizační platformy serverů

  • VM WARE (Server, ESX, GSX) od firmy VMware Inc.
  • HYPER-V Server od firmy Microsoft. Hyper-V server je již dnes přímo součástí technologie Windows Serveru 2008. Nasazení pro uživatele nepředstavuje další investice.

Další oblastí virtualizace je virtualizace stanic.

Její předností je možnost provozovat na počítači několik virtuálních "desktopů". Toto je vhodné zejména pro vývojáře  a administrátory, kteří potřebují provozovat nebo testovat několik operačních systémů v různých verzích nebo jazykových mutacích. Používané produkty jsou VMware Workstation a Virtual PC

V současné době se začíná nasazovat i virtualizace úložišť.

Na jednom fyzickém úložišti (např. diskovém poli) je možno realizovat několik virtuálních úložišt pro různé systémy (Windows, Linux, Oracle)

Důvody pro nasení virtualizace s naší firmou již dnes jsou:

  • Máme letité zkušenosti s virtualizací
  • Virtualizace Vám zajistí finanční úsporu při provozu prostředků IT
  • Není důvod se virtualizace bát, je třeba ji nasadit. I v malých firmách se běžně vyskytují počítače se starou verzí účetnictví, počítač s docházkou, počítač s bankovní aplikací atd.

 

Firma
ComIT services s.r.o.
 
Znojmo
 
Jarošova 1236/11,
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 242 008
 
Přerov
 
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov
tel.: +420 587 407 540
 

 
Vyhledávání
 
Aktuality