Externí správa sítí

   Ne v každé organizaci či firmě je zdaleka efektivní zaměstnávat vlastního správce sítě. Důvodů které hovoří pro externí správu síťových technologií a serverů je více. Mezi nejdůležitější patří:

  • efektivní využití finančních prostředků - organizace ušetří jak čas (potřebný ke stálému vzdělávání správce sítě), tak peníze (platba sociálních a zdravotních pojištění, pracovní pomůcky správce sítě - hardware a software atd.). Úspory nákladů vynaložených na externí správu sítě ve srovnání s vlastním správcem se dle statistik pohybují okolo 50-60%
  • zvládnutí tak široké problematiky jako je dnes IT jedním člověkem, je velice obtížné. Externí správou sítě tak organizace získává přístup ke znalostem mnoha specializovaných odborníků
  • přesun odpovědnosti za provoz na externí firmu za předem definovaných smluvních podmínek. Zde jsou garantovány termíny vyřešení jednotlivých provozních událostí, což se u interního správce sítě ne vždy dá efektivně aplikovat
  • v případě že si přeje organizace pozici interního "správce sítě" zachovat, jsme schopni se smluvně podílet na správě sítě v předem definovaných věcech. A to zejména u složitějších řešení, hotline u nenadálých událostí či suplování za nepřítomnost (nemoc, dovolenou) vlastního správce IT

  Firma ComIT services vám na požádání poskytne reference a kontakty na školy ve vašem okolí, na kterých je námi prováděna smluvní správa sítě.

 

Firma
ComIT services s.r.o.
 
Znojmo
 
Jarošova 1236/11,
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 242 008
 
Přerov
 
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov
tel.: +420 587 407 540
 

 
Vyhledávání
 
Aktuality