Realizace, dodávky a instalace
počítačové techniky

Marketingové materiály výrobců a dodavatelů produktů IT nám občas tvrdí, že nasazení určitého produktu je intuitivní a zvládne jej i laik. Realita ovšem bývá jiná. Vývoj techniky jde mílovými kroky kupředu a srovnatelný výrobek často mívá mnohem více funkcí a možností nastavení. Je pravda , že výrobky často fungují v tzv.výchozím nastavení ale na druhou stranu proč nevyužít všech možností a funkcí, které produkt poskytuje.

Naši technici jsmou schopni realizovat dodávku  nové techniky nebo technologie v krátkém čase a nastavit ji tak, abyste bez omezení mohli využívat všechny pro Vás potřebné nebo užitečné funkce. Realizační fázi obvykle předchází fáze sběru informací od uživatelů a vedení jaké funkce jsou požadovány (více...)

Při realizaci často vystupujeme v roli koordinátora nebo integrátora, tedy zajišťujeme koordinaci prací s ostatními dodavateli služeb, které bezprostředně souvisí s IT. Nejčastěji se setkáváme s dodavateli komunikací, konektivity k internetu, kabeláží ale také klimatizace do serverovny nebo zabezpečovací a požární signalizace. 

Proč využít našich služeb?

  • máme dlouhodobé zkušenosti s realizací jednoduchých zakázek i složitých projektů s mnoha subdodavateli
  • pracujeme spolehlivě a rychle
  • umíme předvídat potenciální problémy  a včas reagovat návrhem náhradního nebo provizorního řešení, jsme flefibilní.
  • umíme se přizpůsobit zákazníkovým požadavkům a realizovat dodávku s minimálním omezením běžného provozu

 

Firma
ComIT services s.r.o.
 
Znojmo
 
Jarošova 1236/11,
669 02 Znojmo
tel.: +420 515 242 008
 
Přerov
 
Na Hrázi 781/15
750 02 Přerov
tel.: +420 587 407 540
 

 
Vyhledávání
 
Aktuality